Įmonės informacija
Vadovas:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Fiskalinis kodas: SI 79109853
Mokesčių mokėtojas: TAIP
Registracijos numeris: 8124418000


E-mail: lt.support@mint-ocean.com
DTC Artists d.o.o. įmonė buvo įregistruota, teismo sprendimu 2018 m. Sausio 11 d., Koper apylinkės teismu, registracijos serijos numeris SRG 2018/1250.