Zásady ochrany osobních údajů

Část 1 – Co děláme s vašimi osobními údaji?

V případě nákupu v našem obchodě je shromažďování osobních údajů jako jméno, adresa a email součástí procesu nákupu a prodeje.
V případě prohlížení našeho obchodu automaticky dostaneme IP adresu vašeho počítače za účelem zprostředkování informací o vašem prohlížeči a operačním systému.
Emailový marketing (přichází-li v úvahu): S vaším dovolením vám smíme zasílat emailové zprávy s informacemi o našem obchodě, nových výrobcích a dalších novinkách.

Část 2 – Souhlas

Jakým způsobem získáte můj souhlas?
Z poskytnutí vašich osobních údajů za účelem provedení platby, ověření kreditní karty, zadání objednávky, vyřízení doručení či vrácení nákupu vyplývá, že souhlasíte s jejich shromažďováním a použitím z výhradně tohoto konkrétního důvodu.
Požádáme-li o poskytnutí vašich osobních údajů za jiným účelem, např. marketing, požádáme vás o přímo o vyjádření souhlasu, nebo vám poskytneme možnost říci ne.
Jak zruším svůj souhlas?
Změníte-li po přihlášení názor, můžete svůj souhlas s tím, abychom vás kontaktovali, dále shromažďovali, používali a zveřejňovali vaše údaje, kdykoli odvolat. Za tímto účelem nás kontaktujte na cz.support@mint-ocean.com či: DTC Artists d.o.o., Kajuhova ulica 36, 6310 Izola, Slovinsko.

Část 3 – Prozrazení

Vaše osobní údaje můžeme prozradit v případě zákonem podloženého požadavku či v případě porušení obchodních podmínek z vaší strany.

Část 4 – Platební systém

Náš obchod je hostován na serverech Hetzner, které ukládají data bezpečně a soukromě.
Platba
Naše webová stránka klade důraz na bezpečnost uživatelů. Na našich hostovaných serverech (Hetzner) neukládáme ani nezpracováváme citlivá platební data kreditních karet. Všechny transakce jsou bezpečně spravovány externí společností prostřednictvím platební brány (Stripe nebo PayPal).

Část 5 – Služby třetích strab

Obecně platí, že poskytovatelé služeb třetích stran, které využíváme, shromažďují, používají a zveřejňují vaše informace pouze v míře nezbytné k uskutečnění služeb, jež nám poskytují.
Nicméně někteří poskytovatelé služeb třetích stran jako platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů, co se týče informací, které jsme jim povinni poskytnout pro transakce související s vaším nákupem.
K porozumění zacházení s vašimi osobními údaji těmito poskytovateli vám doporučujeme přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů.
Zejména berte na vědomí, že určití poskytovatelé se mohou nacházet nebo mít zařízení na území s jinou jurisdikcí než vy nebo my. Pokud se rozhodnete pokračovat v transakci, která zahrnuje poskytovatele služeb třetí strany, mohou se na vaše údaje vztahovat zákony jurisdikce (jurisdikcí), ve kterých se poskytovatel či jeho zařízení nachází.
Jakmile opustíte web našeho obchodu nebo jste přesměrováni na webové stránky či aplikaci třetí strany, již se na vás nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů či Obchodní podmínky našeho webu.
Odkazy
Kliknutím na odkazy v našem obchodě můžete být přesměrování pryč z našich webových stránek. Neneseme jakoukoli zodpovědnost za postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek a doporučujeme vám přečíst si jejich prohlášení ochrany osobních údajů.

Část 6 – Ochrana

K ochraně a zajištění vašich osobních údajů před nežádoucím ztracením, zneužitím, zpřístupněním, zveřejněním, změnou či zničením přijímáme přiměřená opatření a dodržujeme nejlepší postupy.
Poskytnete-li nám údaje o vaší kreditní kartě, budou šifrovány pomocí technologie SSL (secure socket layer technology) a uloženy šifrou AES-256. Ačkoli není žádná metoda přenosu dat internetem či elektronickým úložištěm 100% bezpečná, dodržujeme veškeré požadavky PCI-DSS a implementujeme další obecně uznávané standardy.

Část 7 – Soubory cookies

Společnost DTC Artists používá soubory cookies. Používáním naší služby souhlasíte s používáním souborů cookies.
Naše Zásady používání cookies vysvětlují, co jsou soubory cookies, jak je používáme, jakým způsobem smějí ve Službě používat cookies partnerské třetí strany, vaše možnosti týkající se cookies a další informace o cookies.
Co jsou cookies?
Cookies jsou krátké textové soubory ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče a posílané navštívené webové stránce. Soubor cookie je uložen ve vašem webovém prohlížeči a dovoluje službě nebo třetí straně vás rozeznat pro snadnější příští návštěvu a užitečnější službu.
Cookies mohou být „dlouhodobé“ či „krátkodobé“.
Jakým způsobem používá cookies web DTC Artists d.o.o.?
V případě používání a přístupu ke službě můžeme do vašeho webového prohlížeče umístit množství souborů cookies.
Cookies používáme k následujícím účelům: zajištění určitých funkcí služby, poskytování analytických údajů, uložení vašich preferencí, umožnění doručování reklam včetně behaviorální reklamy.
Naše služba používá krátkodobé i dlouhodobé cookies, pro chod naší služby používáme různé typy cookies:
Základní cookies
Základní cookies používáme pro ověření uživatelů a prevenci zneužití uživatelských účtů.
Cookies třetích stran
Kromě vlastních cookies můžeme za účelem hlášení statistik využívání služby, poskytování reklam na a prostřednictvím služby atd. použít také cookies třetích stran.
Jaké jsou vaše možnosti týkající se cookies?
Chcete-li cookies smazat nebo dát vašemu webovému prohlížeči pokyn ke smazání či odmítnutí cookies, navštivte nápovědu vašeho webového prohlížeče, kde se dozvíte vše potřebné.
Nicméně berte na vědomí, že smažete-li či odmítnete-li cookies, možná nebudete moci využívat všechny funkce, které nabízíme, či uložit vaše preference, některé naše stránky se nezobrazí správně.

Část 8 – Věková hranice vyjádření souhlasu

Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami prohlašujete, že ve svém státě nebo provincii splňujete zákonem stanovenou věkovou hranici a že jste nám dali souhlas umožnit kterékoliv z vašich nezletilých závislých osob používat tuto stránku.

Část 9 – Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady osobních údajů kdykoli změnit, proto je často kontrolujte. Změny a vysvětlení se po zveřejnění na webových stránkách projeví okamžitě. V případě závažných změn vás na aktualizaci zásad upozorníme, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud nějakých, je používáme a/či zveřejňujeme.
Zakoupí-li tento obchod jiná společnost či sloučí-li se s jinou společností, vaše údaje mohou být převedeny na nového majitele, aby prodej produktů zůstal nepřerušen.
Otázky a kontaktní údaje
Chcete-li: získat přístup, opravit, doplnit či vymazat jakékoli osobní údaje, které o vás máme, podat stížnost nebo pouze více informací, kontaktujte nás skrze našeho správce dodržování zásad ochrany osobních údajů cz.support@mint-ocean.com: DTC Artists d.o.o., Kajuhova ulica 36, 6310 Izola, Slovinsko.