Všeobecné obchodní podmínky jsou sestavovány v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (ZVPot), na základě doporučení Obchodní a průmyslové komory a mezinárodních zákonů pro elektronický obchod.


Používáním internetového obchodu https://mint-ocean.com souhlasíte se všemi níže uvedenými prodejními podmínkami.


Informace o společnosti
Hlavní sídlo:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


DIČ: SI 79109853
Daňový poplatník: ANO
Registrační číslo: 8124418000


E-mail: cz.support@mint-ocean.com
DTC Artists d.o.o. je zapsán do soudního rejstříku soudním rozhodnutím ze dne 11. ledna 2018, Okresní soud Koper, pořadové číslo zápisu SRG 2018/1250.


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy mezi DTC Artists d.o.o. a zákazníky prostřednictvím našeho internetového obchodu mint-ocean.com .
Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba, s přihlédnutím k informacím poskytnutým při objednávce. Zákazník, který je fyzickou osobou a nabývá nebo používá zboží a služby pro účely mimo svou profesní nebo výdělečnou činnost, podléhá ustanovením zákona o ochraně spotřebitele. V případech, kdy je objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu mint-ocean.com právnickou nebo fyzickou osobou vykonávající výdělečnou činnost, bez ohledu na její právní organizační formu, podléhá ustanovení zákona o ochraně spotřebitele pouze v případech, kdy to je výslovně stanoveno v uvedeném zákoně.
Doporučujeme vám, abyste si před použitím online obchodu mint-ocean.com důkladně přečetli všeobecné podmínky. Kupující je vázán všeobecnými podmínkami platnými v době nákupu (zadáním online objednávky).
Při zadávání objednávky je uživatel upozorněn na všeobecné obchodní podmínky a potvrzuje své seznámení s nimi zadáním objednávky.


Uzavření smlouvy

Kupní smlouva mezi DTC Artists d.o.o. a zákazníkům v internetovém obchodě mint-ocean.com je uzavřena v okamžiku, kdy společnost DTC Artists d.o.o. zašle zákazníkovi první e-mail s potvrzením jeho objednávky. Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky stanoveny a vztahují se na DTC Artists d.o.o. pokud jde o kupujícího.
Kupní smlouva (tj. První elektronická zpráva o stavu objednávky) je uložena elektronicky na serveru DTC Artists d.o.o. a je k dispozici zákazníkům prostřednictvím „mého účtu“ a e-mailu.


Cena a aktuální data

Ceny jsou v EUR a zahrnují DPH. Plátci DPH jsou povinni při registraci uvést své daňové číslo. DTC Artists d.o.o. se snaží co nejlépe pečovat o aktuálnost a správnost údajů obsažených v internetovém obchodě mint-ocean.com . Dodací lhůta nebo cena se však mohou změnit tak rychle, že DTC Artists d.o.o. někdy nedokáže opravit data na webových stránkách. V takovém případě DTC Artists d.o.o. informovat zákazníka o změnách a umožnit mu odstoupit od smlouvy nebo vyměnit objednanou položku.
Mějte prosím na paměti, že každá transakce elektronické platby se uskutečňuje v měně EUR, a podle toho se uplatňují i konverzní poplatky na základě denních směnných kurzů. Zahrnutí konverze z domácí měny na EUR během nákupu produktů nebo služeb použitím služby PayPal nebo Stripe (platba kartou), na základě čeho vznikne dodatečný bankovní poplatek nebo poplatek za konverzi, včetně, ale ne výlučně, poplatků spojených s vrácením peněz kupujícímu, je mimo naší kontroly. Tímto se zříkáme jakékoli odpovědnosti za jakékoli takové poplatky, které mohou vzniknout v rámci transakce elektronické platby. Zapojením se do jakékoli transakce elektronické platby s námi berete na vědomí a akceptujete, že jen vy jste zodpovědní za jakékoli/všechny náklady spojené s transakcí, včetně poplatků bance nebo za konverzi, které mohou být spojeny s vaším poskytovatelem transakce elektronické platby. Doporučujeme vám důkladně si přečíst pravidla a podmínky vašeho poskytovatele elektronických plateb a plně porozumět jeho poplatkům. Toto vyloučení odpovědnosti je závazné, a zůstane v platnosti i po ukončení obchodního vztahu.


Náklady a dodací lhůty

Dodání je bezplatné, není-li uvedeno jinak.
V případě malé objednávky vám zásilku doručí poštovní zaměstnanec, ale pokud je objednávka větší, dodáváme vám zboží v co nejkratším možném čase pomocí našeho doručovacího vozidla.
Objednané zboží doručujeme do online obchodu mint-ocean.com v nejkratším možném čase. Objednané položky zpravidla probíhají ve stejný pracovní den, nejpozději však do 14 dnů od vaší potvrzené objednávky.


Doručení na adresu dobírkou:

GLS doručuje objednané produkty na adresu, kterou jste uvedli jako dodací adresu. Náklady na provizi GLS za platbu po vyzvednutí se nezahrnují do nákladů na doručení a činí 3,00 EUR.
Dodávky se konají většinou ráno. V případě, že zásilku nemůžete vyzvednout v době dodání, můžete ji vyzvednout později v nejbližší GLS (15 dnů).
Poznámka: Tyto podmínky a náklady na doručení platí ve Slovinské republice.
U dodávek do jiných zemí EU a třetích zemí jsou náklady na doručení definovány odlišně.


Způsoby platby

Internetový obchod mint-ocean.com umožňuje následující způsoby platby:

 1. Odhad
  Produkty budou doručeny po přijetí platby na náš obchodní účet.
 2. Dobírka
  U způsobu platby po vyzvednutí se kupní cena a náklady na doručení ve výši 3,00 € platí přímo kurýrní společnosti při přijetí zásilky. Náklady na GLS nejsou zahrnuty v ceně dodávky.


Proces nákupu

Abyste si mohli objednat výrobky z našeho obchodu, můžete je volně umístit do koše, odkud je můžete kdykoli v případě, že si to rozmyslíte, odstranit. Pokud provedete nákup na vstupní stránce, jednoduše přejdete na objednávkový formulář, který se nachází v dolní části stránek a ze kterého můžete kdykoli odstoupit. Do 24 hodin vám zašleme e-mail nebo zavoláme telefonicky (dle vašeho výběru) a potvrdíte svou objednávku.
Proces objednávání produktů:

 1. Procházet obchod
 2. nákup (objednávka) produktu
 3. potvrzení objednávky
V případě problémů nebo možných otázek jsme vám k dispozici:
e-mail: cz.support@mint-ocean.com


Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

V případě smluv uzavřených na dálku má spotřebitel právo v souladu se zákonem upravujícím ochranu spotřebitele informovat společnost do 14 dnů od přijetí zboží, že odstoupí od smlouvy, aniž by musel své rozhodnutí odůvodňovat.
Kupující objednaného zboží v internetovém obchodě mint-ocean.com má v souladu s výše uvedeným zákonem právo informovat společnost do 14 dnů od přijetí zboží na e-mailovou adresu cz.support@mint-ocean.com o odstoupení od smlouvy bez měl by dostat důvod pro své rozhodnutí.
Jediné náklady, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s odstoupením od smlouvy, jsou přímé náklady na vrácení zboží.
O zamýšleném návratu nás informujte písemně na e-mailovou adresu cz.support@mint-ocean.com .
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů po oznámení o odstoupení od smlouvy (nákup). Lhůta začíná jeden den po datu přijetí objednaného zboží. Pro účely odstoupení od smlouvy může spotřebitel případně použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Společnost vrátí přijaté platby kupujícímu na IBAN (bankovní účet) zákazníka nebo na platební kartu / PayPal (pokud zákazník zaplatil tímto způsobem platby při objednávce položky). Vrácení peněz bude provedeno co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení. V zájmu zajištění jistoty, přesnosti a včasnosti vrácení a poskytnutí záznamů o platbách je vrácení platby kupujícímu po předchozí dohodě provedeno převodem na jeho transakční účet. Společnost může pozastavit platbu, dokud neobdrží vrácené zboží nebo dokud spotřebitel neodešle důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.
pro vrácení objednávky:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Pošlete nebo přivezte jim vrácenou zásilku a sdělte jim naše ID 98916844. Na náš e-mail nám zašlete foto "dokladu o odeslání" a číslo vašeho IBANu pro vrácení peněz.
Před vrácením zboží nás prosím informujte na e-mailu: cz.support@mint-ocean.com
Pokud se strany nedohodnou jinak, spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit:

 1. zboží vyrobené podle přesných pokynů spotřebitele a přizpůsobené jeho osobním potřebám;
 2. zboží, které podléhá zkáze nebo rychle vyprší;
 3. pokud jde o poskytování služeb, pokud společnost plní smlouvu v plném rozsahu a poskytování služby začalo na základě výslovného předchozího souhlasu spotřebitele a se souhlasem pozbytí práva na odstoupení od smlouvy, když společnost tuto smlouvu plně splní;
 4. o dodání zapečetěných zvukových nebo obrazových záznamů a počítačových programů, pokud spotřebitel po dodání bezpečnostní pečeť otevřel;
 5. dodání novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou případu předplatných smluv o dodání takových publikací;
 6. o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné pro vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny, pokud spotřebitel po dodání otevřel pečeť;
 7. o dodávce zboží, které je svou podstatou neoddělitelně smícháno s jinými předměty;
 8. ubytování, které není určeno k trvalému pobytu, k přepravě zboží, k pronájmu vozidel, k přípravě a dodávce potravin nebo k volnočasovým službám, v nichž se podnik zavazuje plnit svou povinnost k určitému datu nebo ve stanovené lhůtě;
 9. o dodávce digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a se souhlasem s tím ztratilo právo odstoupit od smlouvy.
Pokud spotřebitel zvolí způsob dodání odlišný od nejlevnějšího standardního způsobu dodání, Společnost není povinna v případě odstoupení vrátit dodatečné náklady vzniklé v důsledku tohoto výběru. Společnost může požadovat náhradu za hodnotovou újmu způsobenou použitím nad rámec toho, co je nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti výrobku.
Výměna produktu / formulář pro vrácení zboží:
Klikněte zde!


Záruky a věcné chyby

Stížnosti vzniklé z podstatné vady může spotřebitel podat v souladu se zákonem upravujícím ochranu spotřebitele za každé zakoupené zboží v internetovém obchodě mint-ocean.com , pokud má zakoupené zboží věcnou vadu.
Podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele je chyba významná:

 1. pokud věc nemá vlastnosti nezbytné pro její běžné použití nebo pro marketing
 2. pokud věc nemá vlastnosti nezbytné pro zvláštní použití, pro které jej kupující kupuje, ale které bylo známo prodávajícímu nebo by mu mělo být známo
 3. pokud věc nemá vlastnosti a vlastnosti, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty nebo předepsány
 4. pokud prodávající předal věc, která neodpovídá vzoru nebo modelu, ledaže byl vzor nebo model zobrazen pouze pro účely oznámení.
V důsledku věcné vady může spotřebitel reklamovat vadu prodávajícímu do 2 let od převzetí zboží kupujícím.
Spotřebitel může na základě vlastního uvážení požádat o odstranění vady, vrácení zaplacené částky v poměru k vadě, výměnu zboží nebo vrácení zaplacené částky.
Při uplatňování práv podle této hlavy musí spotřebitel vadu o vadách podrobněji popsat obchodníkovi a umožnit prodávajícímu kontrolu výrobku. Pokud není vada zpochybněna, musí obchodník reklamaci spotřebitele vyhovět co nejdříve, nejpozději však do 8 dnů. V případě sporu o vadě však musí obchodník dát spotřebiteli písemnou odpověď do 8 dnů.
Právo na výměnu zboží, vrácení kupní ceny, záruka, věcné vady a nesprávně provedené služby jsou podrobněji upraveny ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.
Formulář žádosti o materiální chybu najdete zde. Vyplněný formulář zašlete pro reklamaci věcné vady zakoupeného zboží na e-mailovou adresu: cz.support@mint-ocean.com .
Vrácené zboží zašlete na adresu:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Před vrácením zboží nás prosím informujte na e-mailu: cz.support@mint-ocean.com .


Omezení odpovědnosti

DTC Artists d.o.o. usiluje o zajištění aktuálnosti a přesnosti informací zveřejněných na svých webových stránkách. Dodací lhůta nebo cena se však mohou změnit tak rychle, že DTC Artists d.o.o. někdy nedokáže opravit data na webových stránkách. V takovém případě DTC Artists d.o.o. informovat zákazníka o změnách a umožnit mu odstoupit od smlouvy nebo vyměnit objednanou položku.
Vyloučení odpovědnosti
V případě technických problémů na webu mint-ocean.com si vyhrazujeme právo zrušit zadané objednávky, které byly zasaženy technickou chybou. V případě zrušení objednávky vás budeme informovat co nejdříve a informujeme vás o dalších krocích.


Stížnosti a spory

V případě reklamací, sporů, problémů může kupující kontaktovat poskytovatele e-mailem na adrese cz.support@mint-ocean.com . Stížnost je podána prostřednictvím e-mailu cz.support@mint-ocean.com . Odvolací řízení je důvěrné.
Všechny stížnosti podá společnost DTC Artists d.o.o. odpověděl e-mailem nebo telefonem co nejdříve a v rámci zákonných povinností v závislosti na typu stížnosti.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu s právními normami neuznáváme žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako příslušného k řešení spotřebitelských sporů, které by spotřebitel mohl zahájit v souladu se zákonem upravujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Společnost DTC Artists d.o.o., která jako poskytovatel zboží a služeb umožňuje internetový obchod mint-ocean.com , zveřejňuje na svých webových stránkách elektronický odkaz na platformu pro online mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
Platforma pro řešení sporů je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Další informace o platformě pro řešení sporů naleznete na https://ec.europa.eu.


Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů webového portálu mint-ocean.com .
Sběratelem osobních údajů je společnost:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia.
Shromážděné osobní údaje použije Manažer výhradně pro služby, které nabízí. Udělá vše, co bude v jejich silách, aby byl chráněn před jakýmkoli porušováním a zneužitím. Provozovatel shromažďuje, spravuje, zpracovává a ukládá uživatelská data pro účely poskytování služeb.
DTC Artists d.o.o. uchovává po dobu neurčitou neurčitou následující údaje registrovaných členů mint-ocean.com : jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, primární adresu a dodací adresu, zemi bydliště, čas a datum registrace, další údaje dobrovolně zadané uživatelem formuláře internetového obchodu; další data, která uživatel dobrovolně přidá do svého profilu.
DTC Artists d.o.o. používá uvedené osobní údaje pro účely plnění objednávky (zasílání informačních materiálů, nabídek, faktur) a další nezbytné komunikace s uživatelem.
Údaje uživatele nebudou za žádných okolností předávány neoprávněným osobám.
Uživatel je rovněž odpovědný za ochranu osobních údajů zajištěním bezpečnosti své e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla a příslušného softwaru (antivirové) ochrany svého počítače.
Registrovaní uživatelé mohou kdykoli přestat používat internetový obchod a mohou svou registraci zrušit. Učiní tak písemným oznámením o zrušení registrace.
Data shromážděná společností DTC Artists d.o.o. zpracovány do odvolání souhlasu dané osoby. Písemné zrušení můžete poslat na adresu cz.support@mint-ocean.com . DTC Artists d.o.o. použít údaje k plnění smluvních závazků.