Tagastusreeglid

Veebipoest mint-ocean.com tellitud kauba ostjal on vastavalt eelnimetatud õigusaktidele õigus teavitada ettevõtet 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist e-posti aadressidel ee@mint-ocean.com, et lepingust taganeda ilma põhjust esitamata. Tähtaeg kulgeb tellitud kauba kättesaamise kuupäevale järgnevast päevast.
Ainus kulu, mis ostjal seoses lepingust taganemisega tekib, on kauba tagastamise otsene kulu.
Oodatavast tagastusest palume kirjalikult teada anda meilikontaktil ee@mint-ocean.com.
Kaup tuleb müüjale tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teatamisest. Tarbija saab lepingust taganemiseks soovi korral kasutada lisatud taganemisavalduse näidisvormi.
Ettevõte tagastab ostjalt laekunud maksed kasutaja pangakontole. Raha tagastamine toimub esimesel võimalusel ja igal juhul 14 päeva jooksul alates taganemisteate või tagastuse kättesaamisest. Tagastamise kindluse, täpsuse ja õigeaegsuse tagamiseks ning maksete kajastamise tagamiseks toimub ostjale kokkuleppel makse tagastamine ülekandega tema tehingukontole. Ettevõte võib tasumist kinni pidada kuni tagastatud kauba kättesaamiseni või kuni tarbija saadab tõendi kauba tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb saabub varem.
Tagastatav kaup saata aadressile:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Enne kauba tagastamist teavitage meid e-posti aadressil: ee@mint-ocean.com
Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ei ole tarbijal õigust lepingust taganeda:

  1. kaubad, mis on valmistatud tarbija täpsete juhiste järgi ja kohandatud tema isiklikele vajadustele;
  2. kiiresti riknevad või kiiresti aeguvad kaubad;
  3. teenuste osutamisest, kui ettevõte täidab lepingut täielikult ja teenuste osutamist on alustatud tarbija eelneva selgesõnalise nõusoleku alusel ning nõusolekul kaotada õigus lepingust taganeda, kui ettevõte seda täielikult täidab;
  4. pitseeritud heli- või videosalvestiste ja arvutiprogrammide tarnimine, kui tarbija on pärast tarnimist avanud turvaplommi;
  5. ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade tarnimine, välja arvatud selliste väljaannete tarnimise tellimislepingute korral;
  6. tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagastamiseks mittesobiva pitseeritud kauba tarnimisel, kui tarbija on pärast kohaletoimetamist pitseri avanud;
  7. kaupade müümisel, mis oma olemuselt on teiste esemetega lahutamatult seotud;
  8. lühiajarendi majutuse, kaubaveo, sõiduki rentimise, toidu valmistamise ja kohaletoimetamise või vaba aja veetmise teenuste osutamine, kui ettevõte kohustub täitma oma kohustused teatud kuupäeval või aja jooksul;
  9. digitaalse sisu edastamise kohta, mida ei pakuta materiaalsel andmekandjal, kui teenuse osutamine algas tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja nõusolekul kaotada sellega õigus lepingust taganeda.

Kui tarbija valib kohaletoimetamise viisi, mis erineb kõige odavamast standardsest kohaletoimetamise viisist, siis ettevõttel ei ole kohustust hüvitada sellest tulenevaid täiendavaid kulusid taganemise korral. Ettevõte võib nõuda hüvitist kasutamisest tuleneva väärtuse vähenemise eest, mis ületab seda, mis on vajalik toote olemuse, omaduste ja funktsioneerimise kindlakstegemiseks.


Toote vahetamise/tagastamise vorm:
Kliki siia!