Üldtingimused on koostatud kooskõlas tarbijakaitseseadusega (ZVPot), lähtudes kaubandus ja tööstuskoja soovitustest ja rahvusvahelistest elektroonilise kaubanduse koodeksitest.


Kasutades veebipoodi https:///mint-ocean.com, nõustute kõigi allpool loetletud müügitingimustega.


Ettevõtte informatsioon
Peakontor:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Maksunumber: SI 79109853
Maksumaksja: JAH
Registrinumber: 8124418000


E-mail: ee@mint-ocean.com
11.01.2018 kohtuotsusega on DTC Artists d.o.o. kohturegistrisse kantud Koperi ringkonnakohtus, kande järjekorranumber SRG 2018/1250.


Äritingimused

Üldtingimused kehtivad DTC Artists d.o.o. ja klientide vahelistele lepingutele meie veebipoe mint-ocean.com.
Ostjaks võib olla era- või juriidiline isik, arvestades tellimuse vormistamisel esitatud andmeid. Eraisikust kliendile, kes ostab või kasutab kaupu ja teenuseid oma kutse- või tasulise tegevusega mitteseotud eesmärgil, kohaldatakse tarbijakaitseseaduse sätteid. Juhtudel, kui tellimuse täidab veebipoe mint-ocean.com kaudu tasulist tegevust teostav era- või juriidiline isik, olenemata selle õiguslikust organisatsioonilisest vormist, kohaldatakse tarbijakaitset reguleerivaid õigussätteid ainult juhul, kui see on konkreetselt eelnimetatud seadusega ette nähtud.
Soovitame enne veebipoe mint-ocean.com kasutamist üldtingimustega hoolikalt tutvuda. Ostja on seotud ostu sooritamise (veebitellimuse vormistamise) ajal kehtivate üldtingimustega.
Tellimuse vormistamisel tuletatakse kasutajale meelde lepingu üldtingimusi ning ta kinnitab oma teadvust tellimuse vormistamisega.


Lepingu sõlmimine

Ostuleping DTC Artists d.o.o. ja veebipoe mint-ocean.com klientide vahel sõlmitakse, kui ettevõte DTC Artists d.o.o. saadab kliendile esimese tellimust kinnitava e-kirja. Sellest hetkest alates on kõik hinnad ja muud tingimused fikseeritud ning kehtivad nii DTC Artists d.o.o. kui ka ostja suhtes.
Müügileping (s.o esimene elektrooniline tellimuse olekuteade) salvestatakse elektrooniliselt DTC Artists d.o.o. serveris ja on klientidele saadaval "minu konto" ja e-posti kaudu.


Hind ja uuendatud andmed

Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Käibemaksukohustuslased peavad registreerimisel esitama oma maksukoodi. DTC Artists d.o.o. püüab maksimaalselt hoolt kanda veebipoes mint-ocean.com sisalduvate andmete aktuaalsuse ja õigsuse eest. Tarneaeg või hind võib aga nii kiiresti muutuda, et DTC Artists d.o.o.'l mõnikord ei õnnestu veebilehtedel andmeid parandada. Sel juhul on DTC Artists d.o.o.'l kohustus klienti muudatustest teavitada ja võimaldama tal lepingust taganeda või tellitud kaup välja vahetada.


Tasud ja tarneajad

Kohaletoimetamine on tasuta, kui pole märgitud teisiti.
Väikese tellimuse korral toimetab saadetise teieni postkontori töötaja, kuid suurema tellimuse korral toimetame kauba teieni võimalikult lühikese aja jooksul oma kullerautoga.
Tarnime e-poest mint-ocean.com tellitud kaubad võimalikult lühikese aja jooksul. Tellitud kaubad tarnitakse reeglina samal tööpäeval, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale tellimuse kinnitamist.


Tarne kohaletoomise aadressile:

GLS toimetab tellitud tooted kohaletoimetamise aadressina märgitud aadressile. BRT vahendustasu tasumisel pärast pealevõtmist ei kajastu tarnekulus ja on 3,00€, kui ei ole märgitud teisiti.
Kohaletoimetamine toimub enamasti hommikuti. Juhul, kui saadetisele ei ole võimalik kohaletoimetamise hetkel järele tulla, on võimalik järele tulla hiljem lähimasse GLS-i (15 päeva).
Teistesse EL-i riikidesse ja kolmandatesse riikidesse tarnimisel on tarnekulu määratletud erinevalt.


Makseviisid

Veebipood mint-ocean.com võimaldab järgmisi makseviise:

 1. Krediitkaardi / Paypal makse
  Tooted tarnitakse, kui makse on laekunud meie ettevõtte kontole.
 2. Sularahas maksmine kohaletoimetamisel
  Kohaletoimetamise järgse makseviisiga tasutakse ostuhind ja kohaletoimetamise kulud summas 3,00 € paki kättesaamisel otse kullerile. BRT maksumus ei sisaldu kohaletoimetamise kuludes.


Ostuprotsess

Meie poest toodete tellimiseks saad need vabalt ostukorvi panna ja ümber mõeldes need sealt igal ajal eemaldada. Kui sooritate ostu maandumislehel, minge lihtsalt tellimisvormile, mis asub lehtede allosas ja kust saate igal ajal taganeda. Saadame teile 24 tunni jooksul e-maili või helistame telefoni teel (teie valikul) ja kinnitate oma tellimuse.
Niisiis, toote ostmise (tellimise) protsess:

 1. Sirvige poodi
 2. toote ostmine (tellimine)
 3. tellimuse kinnitamine
Probleemide korral oleme teile kättesaadav:
e-mail: ee@mint-ocean.com


Tagastamisreeglid

Veebipoest mint-ocean.com tellitud kauba ostjal on vastavalt eelnimetatud õigusaktidele õigus teavitada ettevõtet 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist e-posti aadressidel ee@mint-ocean.com, et lepingust taganeda ilma põhjust esitamata. Tähtaeg kulgeb tellitud kauba kättesaamise kuupäevale järgnevast päevast.
Ainus kulu, mis ostjal seoses lepingust taganemisega tekib, on kauba tagastamise otsene kulu.
Oodatavast tagastusest palume kirjalikult teada anda meilikontaktil ee@mint-ocean.com.
Kaup tuleb müüjale tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teatamisest. Tarbija saab lepingust taganemiseks soovi korral kasutada lisatud taganemisavalduse näidisvormi.
Ettevõte tagastab ostjalt laekunud maksed kasutaja pangakontole. Raha tagastamine toimub esimesel võimalusel ja igal juhul 14 päeva jooksul alates taganemisteate või tagastuse kättesaamisest. Tagastamise kindluse, täpsuse ja õigeaegsuse tagamiseks ning maksete kajastamise tagamiseks toimub ostjale kokkuleppel makse tagastamine ülekandega tema tehingukontole. Ettevõte võib tasumist kinni pidada kuni tagastatud kauba kättesaamiseni või kuni tarbija saadab tõendi kauba tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb saabub varem.
Tagastatav kaup saata aadressile:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia Enne kauba tagastamist teavitage meid e-posti aadressil: ee@mint-ocean.com
Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, ei ole tarbijal õigust lepingust taganeda:

 1. kaubad, mis on valmistatud tarbija täpsete juhiste järgi ja kohandatud tema isiklikele vajadustele;
 2. kiiresti riknevad või kiiresti aeguvad kaubad;
 3. teenuste osutamisest, kui ettevõte täidab lepingut täielikult ja teenuste osutamist on alustatud tarbija eelneva selgesõnalise nõusoleku alusel ning nõusolekul kaotada õigus lepingust taganeda, kui ettevõte seda täielikult täidab;
 4. pitseeritud heli- või videosalvestiste ja arvutiprogrammide tarnimine, kui tarbija on pärast tarnimist avanud turvaplommi;
 5. ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade tarnimine, välja arvatud selliste väljaannete tarnimise tellimislepingute korral;
 6. tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagastamiseks mittesobiva pitseeritud kauba tarnimisel, kui tarbija on pärast kohaletoimetamist pitseri avanud;
 7. kaupade müümisel, mis oma olemuselt on teiste esemetega lahutamatult seotud;
 8. lühiajarendi majutuse, kaubaveo, sõiduki rentimise, toidu valmistamise ja kohaletoimetamise või vaba aja veetmise teenuste osutamine, kui ettevõte kohustub täitma oma kohustused teatud kuupäeval või aja jooksul;
 9. digitaalse sisu edastamise kohta, mida ei pakuta materiaalsel andmekandjal, kui teenuse osutamine algas tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja nõusolekul kaotada sellega õigus lepingust taganeda.

Kui tarbija valib kohaletoimetamise viisi, mis erineb kõige odavamast standardsest kohaletoimetamise viisist, siis ettevõttel ei ole kohustust hüvitada sellest tulenevaid täiendavaid kulusid taganemise korral. Ettevõte võib nõuda hüvitist kasutamisest tuleneva väärtuse vähenemise eest, mis ületab seda, mis on vajalik toote olemuse, omaduste ja funktsioneerimise kindlakstegemiseks.


Toote vahetamise/tagastamise vorm:
Kliki siia!


Garantiid ja materiaalsed vead

Kui ostetud kaubal on materiaalne defekt on tarbijal võimalik materiaalsetest puudusest tulenevaid kaebusi esitada vastavalt tarbijakaitset reguleerivatele seadustele kõigi e-poest mint-ocean.com ostetud kaupade kohta.
Tarbijakaitseseaduse kohaselt on viga oluline:

 1. kui asjal puuduvad tavapäraseks kasutamiseks või turustamiseks vajalikud omadused
 2. kui asjal ei ole omadusi, mis on vajalikud selleks erikasutuseks, milleks ostja selle ostab, kuid mis oli müüjale teada või pidi olema teada
 3. kui asjal ei ole omadusi, mis on otseselt või vaikimisi kokku lepitud või ette nähtud
 4. kui müüja on tarninud midagi, mis ei vasta mudelile, välja arvatud juhul, kui mudelit on näidatud ainult teavitamise eesmärgil.
Tarbijal on materiaalse puuduse tõttu võimalik müüjale nõue esitada 2 aasta jooksul alates kauba üleandmisest ostja poolt.
Tarbija saab omal valikul nõuda: puuduse kõrvaldamist, puuduse ulatuses tasutud summa tagastamist, kauba asendamist või tasutud summa tagastamist.
Tarbija peab selle õiguse kasutamiseks kauplejale saadetud teatises defekti täpsemalt kirjeldama ja võimaldama müüjal kaubaga tutvuda. Kui defekti ei vaidlustata, peab kaupleja täitma tarbija nõudmise esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 8 päeva jooksul. Kui aga tekib vaidlus puuduse üle, peab kaupleja andma tarbijale kirjaliku vastuse 8 päeva jooksul.
Kauba vahetusõigust, ostuhinna hüvitamist, garantiid, materiaalseid puudusi ja valesti osutatud teenuseid reguleerib täpsemalt tarbijakaitse seaduses sätestatu.
Tehnilise vea kaebuse vormi leiate siit. Täidetud vorm ostetud kaubal esineva materiaalse puuduse tuvastamiseks palume saata e-posti aadressile: ee@mint-ocean.com.
Tagastatav kaup saata aadressile:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia Enne kauba tagastamist teavitage meid e-posti aadressil: ee@mint-ocean.com.


Vastutuse piiramine

DTC Artists d.o.o. kohustub tagama oma veebilehtedel avaldatava teabe aktuaalsuse ja õigsuse. Tarneaeg või hind võib aga nii kiiresti muutuda, et DTC Artists d.o.o.'l mõnikord ei õnnestu veebilehtedel andmeid parandada. Sel juhul peab DTC Artists d.o.o. teavitama klienti muudatustest ja võimaldama tal lepingust taganeda või tellitud kaup välja vahetada.


Vastutusest loobumine

Tehniliste probleemide korral meie veebilehel mint-ocean.com, võtame õiguse tühistada tellimused, mida on tehniline probleem mõjutanud. Juhul kui tellimus tühistatakse, teavitatakse teid esimesel võimalusel ja informeeritakse edasistest sammudest.


Kaebused ja vaidlused

Kaebuste, vaidluste ja probleemide korral saab ostja tarnijaga ühendust võtta e-maili teel ee@mint-ocean.com. Kaebus saadetakse e-postiga ee@mint-ocean.com. Apellatsioonimenetlus on konfidentsiaalne.
DTC Artists d.o.o. vastab kõigile esitatud kaebustele e-posti või telefoni teel nii kiiresti kui võimalik ja seadusest tulenevate kohustuste piires, olenevalt kaebuse liigist.


Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine

Vastavalt õigusnormidele ei tunnista me pädevaks ühtki tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise pakkujat tarbijavaidluste lahendamisel, mida tarbija võib algatada vastavalt kohtuväliste vaidluste lahendamist reguleerivatele seadustele. Ettevõte DTC Artists d.o.o., mis kaupade ja teenuste pakkujana võimaldab veebipoe mint-ocean.com olemasolu, avaldab oma veebilehel elektroonilise lingi, mis suunab tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise veebipõhisele platvormile.
Vaidluste lahendamise platvorm on saadaval aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Lisateavet vaidluste lahendamise platvormi kohta leiate aadressilt https://ec.europa.eu.


Isikuandmete kaitse

Me oleme pühendunud kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust ja veebiportaali mint-ocean.com kasutajate privaatsust.
Isikuandmete töötlemise eest vastutab firma:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia.
Haldaja töötleb kogutud isikuandmeid vaid pakutavate teenuste jaoks. Ta teeb kõik endast oleneva, et kaitsta neid väärtegude ja kuritarvitamise eest. Operaator kogub, haldab, töötleb ja säilitab kasutajaandmeid teenuste osutamise eesmärgil. DTC Artists d.o.o. säilitab määramata ajaks järgmisi registreeritud mint-ocean.com liikmete andmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, kontakttelefon, elukoht ja tarneaadressid, elukohariik, registreerimisaeg ja -kuupäev, muud andmed, mis on kasutaja enda poolt veebipoe vormidesse vabatahtlikult sisestatud; muud andmed, mille kasutaja lisab hiljem vabatahtlikult oma profiilile.
DTC Artists d.o.o. kasutab deklareeritud isikuandmeid tellimuse täitmiseks (infomaterjalide, pakkumiste, arvete saatmiseks) ja muuks kasutajaga vajalikuks suhtluseks.
Kasutaja andmeid ei avaldata mitte mingil juhul volitamata isikutele.
Samuti olete te ise vastutav oma isikuandmete eest, veendudes, et teie e-mail, kasutajatunnus ja salasõna on turvatud ning arvuti varustatud asjakohase kaitseprogrammiga (antivirus).
Registreeritud kasutajad saavad igal ajal veebipoodi kasutades katkestada oma registreeringu. Seda saab teha kirjaliku registreeringu katkestamise teatega.
DTC Artists d.o.o. poolt kogutud andmeid töödeldakse seni, kuni andmete omanik võtab nõusoleku tagasi. Kirjaliku katkestamise võite saata ee@mint-ocean.com. Vaatamata katkestamisele kasutab DTC Artists d.o.o. andmeid lepinguliste kohustuste täitmiseks.