Grąžinimo politika

Online parduotuvės mint-ocean.com pirkėjas, vadovaudamasis aukščiau nurodytais teisės aktais, turi teisę per 14 dienų nuo prekių gavimo, elektroninio pašto adresais lt.support@mint-ocean.com įspėti bendrovę, kad nutraukia sutartį, nenurodant tokio sprendimo priežasties. Terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po užsakytų prekių gavimo.
Vienintelės išlaidos, kurias pirkėjas patiria dėl sutarties nutraukimo, yra tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.
Apie planuojamą prekės grąžinimą, prašome mus informuoti raštiškai el. laišku adresu lt.support@mint-ocean.com.
Prekės turi būti grąžintos pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą. Norėdamas nutraukti sutartį, vartotojas gali pasirinktinai naudoti pridedamą sutarties nutraukimo šablono formą.
Įmonė grąžina pirkėjui gautą mokėjimo sumą į nurodytą banko sąskaitą. Pinigai bus grąžinti kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per 14 dienų nuo pranešimo, apie sutarties nutraukimą arba formos dėl prekės grąžinimo, gavimo. Siekiant užtikrinti grąžinimo tikrumą, tikslumą ir savalaikiškumą bei pateikti mokėjimų apskaitą, mokėjimas pirkėjui pagal susitarimą grąžinamas pavedimu į jo banko sąskaitą. Įmonė gali sulaikyti mokėjimą tol, kol gaus grąžinamas prekes arba kol vartotojas išsiųs įrodymą, kad prekės buvo grąžintos, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
Grąžinamas prekes siųskite adresu:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Prašome informuoti mus el. paštu : lt.support@mint-ocean.com prieš atliekant prekių grąžinimą.
Tuo atveju, kai šalys neturėjo kitokio susitarimo, vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jei:

  1. prekės, pagamintos pagal tikslius vartotojo nurodymus ir pritaikytos jo asmeniniams poreikiams;
  2. prekė yra greitai gendanti arba greitai pasibaigia galiojimo laikas;
  3. dėl paslaugų teikimo, jeigu įmonė veikė pagal sutartį, pilnai įvykdė visas užduotis ir paslaugos buvo pradėtos teikti remiantis aišku išankstiniu vartotojo sutikimu ir sutikimu netekti teisės nutraukti sutarties, kai įmonė įvykdys visiškai visas joje nurodytas užduotis;
  4. užantspauduotų garso ar vaizdo įrašų ir kompiuterinių programų tiekimą, jeigu vartotojas po pristatymo atidarė apsauginę plombą;
  5. tai laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų tiekimas, išskyrus tokių leidinių tiekimo prenumeratos sutartis;
  6. tiekiamos uždarytos prekės, kurios netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei vartotojas atidarė plombą po pristatymo;
  7. dėl prekių, kurios pagal savo prigimtį neatskiriamai susimaišo su kitais objektais, pardavimo;
  8. nėra nuolatinės gyvenamosios vietos, prekių gabenimas, transporto priemonių nuoma, maisto ruošimas ir pristatymas ar laisvalaikio paslaugos, kai įmonė įsipareigoja įvykdyti savo įsipareigojimus tam tikrą dieną ar per tam tikrą laikotarpį;
  9. dėl skaitmeninio turinio, kuris nėra teikiamas materialiojoje laikmenoje, teikimo, jeigu paslauga pradėta teikti gavus aiškų išankstinį vartotojo sutikimą ir sutikus dėl to netekti teisės nutraukti sutarties.

Jeigu vartotojas pasirenka pristatymo būdą, skirtingą nuo pigiausio standartinio pristatymo būdo, įmonė nėra įpareigota kompensuoti papildomus su tuo susijusius išlaidų atveju, jei vartotojas nutraukia sutartį. Įmonė gali reikalauti kompensacijos dėl vertės nuostolių, atsiradusių dėl naudojimo, viršijančio tai, kas būtina nustatyti produkto pobūdį, savybes ir veikimą.


Prekės pakeitimo/grąžinimo forma:
Paspauskite čia!