Uzņēmuma informācija
Galvenā mītne:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Fiskalais kods: SI 79109853
Nodokļu maksātājs: JĀ
Reģistrācijas numurs: 8124418000


E-pasts: lv@mint-ocean.com
DTC Artists d.o.o. iekļauts tiesu reģistrā ar 2018. gada 11. janvāra lēmumu, Koperas rajona tiesa, ieraksta sērijas numurs SRG 2018/1250.