Preču atgriešana

Internetveikala mint-ocean.com pircējs saskaņā ar iepriekšmenētajiem aktiem ir tiesīgs sazināties ar uzņēmumu 14 dienu laikā pēc pirkuma rēķina saņemšanas caur e-pastu lv@mint-ocean.com, lai atkāptos no līguma. Termiņš sākas nākamajā dienā pēc rēķina saņemšanas.
Vienīgās pircēja izmaksas, atkāpjoties no līguma, ir preču atpakaļ atdošanas summa.
Lūdzu, ziņojiet mums rakstiski par sagaidāmo atgriešanas datumu uz e-pastu lv@mint-ocean.com.
Preces jāatgriež pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc ziņojuma par atkāpšanos no līguma. Lai atkāptos no līguma, pircējs var izmantot pievienoto veidlapu.
Uzņēmums veic naudas atgriešanu uz pircēja bankas kontu. Naudas atgriešana notiek pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā pēc ziņojuma par atkāpšanos no līguma vai rēķina par preces atgriešanu. Lai nodrošinātu atgriešanas procedūras skaidrību, konkrētību un laicīgumu, kā arī fiksētu maksājumus, nauda pēc piekrišanas tiek atgriezta uz pircēja maksājumu kontu. Uzņēmums ir tiesīgs aizturēt maksājumu līdz brīdim, kad prece tiek atgriezta vai līdz pircējs pierāda, ka prece ir atgriezta (atkarībā, kas norit pirmais).
Atgrieztā prece jāsūta uz adresi:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Lūdzu, ziņojiet mums e-pastā lv@mint-ocean.com pirms prece/-es tiek atgriezta/-as.
Ja iepriekš nav veikta cita saskaņošana, pircējam nav tiesību atteikties no līguma:

  1. pirkums pielāgots pircēja precīzām instrukcijām un personīgajām vajadzībām;
  2. preces ar ierobežotu lietošanas termiņu;
  3. ja uzņēmums pilnībā izpilda līgumā minētos punktus un pakalpojumu nodrošināšana sākusies, balstoties uz pircēja nepārprotamu iepriekšēju piekrišanu un piekrišanu zaudēt tiesības atkāpties no līguma, ja uzņēmums pilnībā izpilda līgumā minētos punktus;
  4. hermētiski noslēgtiem audio vai video ierakstiem un datorprogrammām, ja pircējs atvēris drošības iepakojumu pēc piegādes;
  5. avīzēm, laikrakstiem un žurnāliem, izņemot gadījumus ar abonēšanas līgumiem minētajiem izdevumiem;
  6. hermētiski noslēgtām precēm, kas nav piemērotas atgriešanai saskaņā ar veselības aizsardzības vai higiēnas prasībām, ja šādas preces pēc to piegādes ir atvērtas;
  7. preces, kas neatšķirami sajauktas kopā ar citiem objektiem;
  8. naktsmītnes, kurās nav paredzēts uzturēties pastāvīgi, preču pārvadāšana, transportlīdzekļu īre, ēdiena pagatavošana vai piegāde vai brīvā laika aktivitātes, kur uzņēmums uzņemas izpildīt pienākumus noteiktā datumā vai termiņā;
  9. digitālā satura nodrošināšana, kas nav fizikālā formātā, ja pakalpojuma nodrošināšana sākusies ar pircēja nepārprotamu iepriekšēju piekrišanu un piekrišanu tādējādi zaudēt tiesības atkāpties no līguma.

Ja patērētājs izvēlas piegādes veidu, kas atšķiras no lētākā standarta piegādes metodes, uzņēmumam nav pienākuma atlīdzināt papildu izmaksas, kas rodas no tā šķiršanās gadījumā. Uzņēmums var pieprasīt atlīdzību par vērtības samazināšanos, kas radusies no lietošanas, pārsniedzot to, kas nepieciešams, lai noskaidrotu produkta raksturu, īpašības un darbību.


Preces aizmaiņas/atgriešanas veidlapa:
Noklikšķiniet šeit!